Amery

John_Amery

Hvorfor dø for Stalin? – Hvorfor dø for jødene?

John Amery

Amery-1943aMr._john-amery-1944Vi begynte krigen på grunn av et spørmål om en tysk toglinje til Danzig. Vi overga Polen til Sovjet-Russland.

Vi begynte krigen for å holde maktbalansen i Europa ved like. Vi har gitt Europa med rubbel og bit over til Stalin.

Vi begynte krigen mot den påståtte «nazi-undertrykkelsen» av Europa. Vi har gitt hele Europa over til kommunistisk undertrykkelse.

den-polske-korridor

Den «polske korridor» som ble stjålet fra Tyskland ved Versailles ble forsøkt etnisk renset for den opprinnelige tyske befolkning av polske myndigheter før Hitler ble tvunget til å intervenere militært, i henhold til Folkeretten, den 1. september 1939 for å stoppe grusomhetene. Hvordan ville amerikanerne forholdt seg til et lignende scenario på egen jord?

 Punkt 6: Etter den totale utryddelse av "nazi-tyranniet" i Europa håper England og Amerika å gi alle små nasjoner garanti for sin selvstendighet, frihet og sikkerhet.

Punkt 6: Etter den totale utryddelse av «nazi-tyranniet» i Europa håper England og Amerika å gi alle små nasjoner garanti for sin selvstendighet, frihet og sikkerhet.

worls_slavery_stampVi begynte krigen for å sikre verdensfreden og «demokratiet», og for å oppnå dette allierte vi oss med et land, som strekker seg fra Brest-Litovsk i vest til Vladivostock øst, der ingen innbyggere noen gang har hørt om et slikt fagert ord.

Vi undertegnet en Atlanterhavspakt (like etter Tysklands angrep på Sovjet) med Roosevelt som skulle garantere for de små nasjoners framtidige sikkerhet og selvstendighet i Europa. Samtidig har vi overgitt Finnland, Romania, Bulgaria, Estland, Latvia, Litauen og Polen til Stalin og til kommunismen.

den-polske-korridor-usaVi begynte en krig der vi påberopte oss Guds velsignelse for å rettferdiggjøre vår sak samtidig som vi allierte oss med de ateistiske sovjet-russiske massemordere, som har drept over en million geistlige, mot et Tyskland hvor staten subsidierer fri religionsutøvelse, mot det katolske Italia, Ungarn og Romania og mot det ortodokse Bulgaria og det protestantiske Finnland, for ikke å glemme lille Slovakia som har en katolsk biskop som president.

Er dette en drøm av en gal mann?

the_true_ face_of_a_mad_man

17. september 1939 ble Polen invaderte fra øst av Sovjet, men England erklærte ikke Sovjet krig av den grunn…

times-semiteNei! Det det er for Stalin og for jødedommen, at våre gutter helt unødvendig må ofre livene sine i Guanglian i Kina, i sumpene i Burma, på de syv hav eller hjemme på De britiske øyer.

Det er for Stalin og jødenes skyld, at vi som hadde alt – har tapt verdifulle deler av vårt britiske imperium, våre fordringer i utlandet og våre gullreserver.

– – –

Mr._john_ameryDet er for Stalin og jødenes skyld, at du står i kø for å få mat på tallerkenen, mens det istedet kunne ha vært overflod av alt.

Det er for Stalin og jødenes skyld, at du ikke lenger har en levelig inntekt, mens du tidligere hadde en relativt grei lønn som gjorde deg istand til å kjøpe de mest livsnødvendige forbruksvarer i butikkene.

Mosley-speaks-1939Det er Stalins og jødenes fortjeneste, at dine aviser nå blir sensurert, at rettsikkerhet og prinsippet om «Habeas corpus» er opphørt, og at du ikke lenger kan skrive et usensurert leserinnlegg til avisene eller stå på en trekasse ved Speakers Corner i Hyde Park og fortelle folk hva du har på hjertet.

Det er på grunn av Stalin og jødene, at du ikke lenger kan kjøpe klær etter eget valg og snitt uten å måtte gå på svartebørs-markedet.

Psykopatene Eisenhower og Churchill.

Psykopatene Eisenhower og Churchill i lystig lag.

Det er på Stalin og jødenes ordre, at de utvekslede engelske krigsfanger som kom fra Tyskland i november har fått forbud mot å skrive eller omtale sin tid i tysk fangenskap eller røpe et ord om hvor godt de egentlig ble behandlet.

british_war_crimesDet er på Stalin og jødenes ordre, at hele den engelske befolkningen har blitt evakuert fra sydkysten ved Dover . . . det er på Stalin og jødenes ordre, at vårt lands beste blod blir tvangsutskrevet for å ofre seg i en kommende massakre på en ny front fra vest . . . med en AMERIKANER som øverstkommanderende.

Denne lysbildefremvisningen krever JavaScript.

Britisk fredsaktivist.

Britisk fredsaktivist.

Det er Stalin og jødenes skyld, at vi har sveket Finnland.

Det er Stalin og jødenes skyld, at vi har tapt Hong-Kong, Singapore, små-koloniene rundt Malakkastredet, Burma og alt det øvrige til japanerne som FØR BRUKTE Å VÆRE VÅRE ALLIERTE.

Den amerikanske fredsaktivisten Ezra Pound som for tiden lever under beskyttelse i det frie Europa

Den amerikanske fredsaktivisten og forfatteren Ezra Pound som for tiden lever i Italia.

Det er Stalin og jødenes skyld, at tusener av våre landsmenn visner bort i interneringsleirene på fangeøya Isle of Man, og selv om statssekretær Mr. Herbert Morrison ikke vil innrømme det så har det uavhengige Røde Kors av Geneve oppgitt tallene til hele 152,674.

Er virkelig dette «de gode grunnene» vi har for å kjempe mot Hitler?

Hitler sa i sin bok Mein Kampf at han ikke hadde noe usagt med England.

Hitler beordret sine tropper ved Siegfriedlinjen om å sette opp bannere med påskriften «Vi vil ikke løse det første skudd!».

Amery-1943bkiwi-fodderHitler tilbød oss fred selv etter Churchills militære fiasko i Frankrike på basis av Status quo ante bellum.

Hitler har ved flere anledninger erklært at den tyske nasjonalsosialismen ikke er noen eksportvare.

Hvorfor dø for Stalin og jødene – når det fins bedre ting å leve for!

John Amery

british-union-BUF

The Federal Reserve Bank of New York

– – –

the_way_of_all_flesh_001Hun du reiste ifra…

– Slik alt liv forgår –

the_way_of_all_flesh_002Dengang pene Joan Hopkins fremdeles stod bak handelsdisken til en 5&10 cents butikk på 3rd Avenue i New York, drømte hun aldri om at hun en dag ville få se innsiden av en fasjonabel duplex Park Avenue forretning. Heller ikke unge Bob Harrison, mannen som hun elsket, hadde tenkt seg den muligheten. Bob ble innkalt til tjeneste og sendt avgårde til fronten i Europa flere tusen miles unna. Gjennom Lazare’s jobbbyrå fikk Joan seg arbeid som privatsekretær hos luringen Sam Levy. Sam bygger seg opp en formue på krigsutstyrskontrakter. Hvis denne krigen skulle ende for tidlig, ville han få seg et kraftig tilfelle av hjerteinfarkt.

Nå innser Joan hva Bob og kameratene hans egentlig kjemper for.

the_way_of_all_flesh_003Joan pleide alltid å se opp til Bob som sin ledestjerne i livet, og hun var enda en snill pike dengang hun begynte å jobbe hos Sam Levy. Ofte fikk hun vemod når hun tenkte på Bob som hun ikke hadde sett på over to år. Hennes sjef hadde et forståelsesfullt hjerte og var alltid veldig omtenksom mot henne, faktisk så snill, at han brukte å invitere henne opp til seg. Han hadde alltid ønsket å vise henne sin samling med «etsninger». Dessuten, Sam var ingen gnier – og hver gang Joan kikket innom fikk hun med seg de fineste presanger. Nå er det jo en gang slik at alle damer liker vakre og dyre ting, men Sam var heller ikke en mann som var helt tosket av seg. Han ville ha noe, ville ha det det veldig bestemt…

Stakkars Joan! Hun tenker enda på Bob, og allikevel håper hun nesten at han aldri vender tilbake.

the_way_of_all_flesh_1

– Øyeblikket hun hadde fryktet –

Glemt er de dager hvor smekre Joan Hopkins solgte sysaker i en 5&10 cents butikk i New York. Som privatsekretær til den sleske krigsprofitøren Sam Levy kom hun seg opp i livet som sugar daddy’s utkårede.

franklin.d.roosevelt.31.10.1940Sam hadde ikke noe cash da han begynte, og han liker ikke å bli påminnet om sine tidligere dager på lower East Side. At krigen kom var bare bra timing og flaks for Sam. I likhet med så mange andre krigere på heimefronten kom han seg opp ved å bygge seg opp en feit haug med seddelbunker og sideflesk på bekostning av de mange unge amerikanske guttene som måtte kjempe på den andre siden av kloden.

Innerst inne er ikke Joan et slett kvinnfolk. I over to år har hun ikke sett sin forlovede, den kjekke Bob Harrison, som hun bryr seg så meget om. Bob ble satt på et transportskip til Europa for å kjempe for saken til Sam Levy og vennene hans.

To år er en veldig lang tid å vente for enhver pike.

I over et halvt år hadde hun ikke hørt et ord fra Bob. Det syntes derfor som om han var blant de savnede.

the_way_of_all_flesh_004Og likevel, en solfylt ettermiddag, akkurat idet Joan og Sam spaserte ut av Bonwit Teller’s på Fifth Avenue, ble hun helt stum idet hun fikk øye på en mann i uniform.

the_way_of_all_flesh_2Det var en slem oppvåkning for henne. Og det var også en fryktelig skuffelse for Bob, for det var han som plutselig stod på den andre siden av henne – på krykker, etter amputasjonen.

To liv – tapt for hverandre for alltid.

the_way_of_all_flesh_3

– – –

Opprop!

Til de norske soldater og det norske folk!

 Flyveblad våren 1940, fra det tyske militæres øverste leder i Norge Nikolaus von Falkenhorst, om bakgrunnen for de tyske vernetroppers motoffensiv mot det nært forestående engelske overfall på Norge.

Flyveblad våren 1940, fra det tyske militæres øverste leder i Norge Nikolaus von Falkenhorst, om bakgrunnen for de tyske vernetroppers motoffensiv mot det nært forestående britiske overfall på Norge.

Uten grunn, og imot den tyske regjerings og det tyske folks oppriktige ønske om å leve i fred og vennskap med det engelske og det franske folk, har England og Frankrikes makthavere ifjor i september erklært Tyskland krigen. Deres hensikt var og blir etter mulighet å trekke avgjørelsen på krigsskueplasser som ligger mere avsides og derfor er mindre farlige for Frankrike og England, i det håp, at det ikke ville være mulig for Tyskland å kunne opptre sterkt nok imot dem.

Av denne grunn har England blant annet stadig krenket Norges og Danmarks nøytralitet og deres territoriale farvann.

warmongering_BBCDet forsøkte stadig å gjøre Skandinavia til krigsskueplass. Da en ytterlig anledning etter den russisk-finske fredsslutning ikke synes å være givet, har man nå offisielt erklært og truet, ikke mere å tåle den tyske handelsflåtens seilas innenfor de norske og de danske territorialfarvann. Man erklærte selv å ville overta politioppsikten der. Man har tilslutt truffet alle forberedelser for overraskende å ta besittelse av alle nødvendige støttepunkter ved Norges kyst. Århundrets største krigsdriver, den allerede under den første verdenskrig til ulykke for hele menneskeheten arbeidende Churchill, uttalte det åpent, at han ikke var villig til å la seg holde tilbake av «legale avgjørelser eller nøytrale rettigheter som står på papirlapper».

Man har forberedt slaget mot den norske og den danske kyst. For noen dager siden er han nå blitt utnevnt til foransvarlig chef for hele den britiske krigføring.

oprop!Den tyske regjering har til nå overvåket denne manns forholdsregler. Men den kan ikke tåle at en en ny krigskueplass nå blir skaffet etter de engelsk-franske krigsdriveres ønsker.

Den norske og den danske regjering har allerede for noen måneder siden visst beskjed om disse forsøk.

Likeledes er deres holdning ingen hemmelighet for den tyske regjering. De er hverken villige eller istand til å kunne yte en virksom motstand mot det engelske innbrudd.

Denne lysbildefremvisningen krever JavaScript.

Derfor har Tyskland besluttet å foregripe det engelske angrep og med sine maktmidler selv å overta beskyttelsen av det norske og det danske kongerikes nøytralitet og verne den sålenge krigen varer.

Det er ikke den tyske regjerings hensikt å skaffe seg et støttepunkt i kampen mot England, den har utelukkende det mål å hindre at Skandinavia blir slagmark for de engelske krigsutvidelser.

Hamsun_opprop_1940Av denne grunn har sterke tyske militærkrefter siden idag morges tatt besittelse av de viktigste militære objekter i Norge og Danmark. Over disse forholdsregler treffes det for tiden overenskomster mellom den tyske regjering og den kongelig norske regjering. Disse overenskomster skal sikre, at kongeriket består videre, at hæren og flåten opprettholdes, at det norske folks frihet aktes og at dette lands fremtidige uavhengighet fullt ut sikres.

Inntil disse forhandlinger er avsluttet, må det ventes, at hæren og flåten har forståelse for dette, likeledes at folket og alle kommunale steder er fornuftige og viser god vilje, slik at de unnlater enhver passiv eller aktiv motstand. Den ville være uten nytte og bli brutt med alle maktmidler. Alle militære og kommunale steder anmodes derfor straks å oppta forbindelse med de tyske kommandanter.

Folket oppfordres til å forsette det daglige arbeide og til å sørge for ro og orden!

For landets sikkerhet mot engelske overgrep sørger fra nå av den tyske hær og flåte.

Den tyske kommandør

v. Falkenhorst

***

Nikolaus von Falkenhorst (til venstre) og den finske general Hjalmar Siilasvuo sikrer Norden mot terror fra både øst og vest.

Generaloberst Nikolaus von Falkenhorst og den finske general Hjalmar Siilasvuo sikrer Norden mot terror fra både øst og vest.

– Og nå er det vår tur til å forsvare Norges livsrom til sjøs!

– Og nå er det vår tur til å forsvare Norges livsrom til sjøs!

卐 * 卐 * 卐