THORVALD THRONSEN, stabsjef, Oslo.

THORVALD THRONSEN

klingenberg-kino hirdmerkeDet er en mørk kveld, senhøstes 1941. Det blåser en kald nord-øst vind over de store treløse russiske slettene, hvor kampene pågår. På min vei fra kompaniet tilbake til bataljonens kommandoplass treffer jeg en kar som skal fram til de forreste linjene, det viser seg å være en norsk gutt, og jeg veksler noen ord med ham. Gutten brenner av begeistring, han har samme dag sett der Führer som besøkte sine soldater helt framme i de forreste linjene, og synet av denne mann hadde gitt den unge norske soldat en umåtelig tro og tillit.

Nordmenn og tyskere kjemper sammen mot ondskapen som søker å knuse den  europeiske sivilisasjon og frarøve vårt folk vårt nordiske livsrom.

En ung nordmann som i dag kjemper sammen med våre tyske våpenbrødre i Østerled for Europas frihet.

Jeg måtte uvilkårlig tenke på denne lille opplevelsen, da jeg knapt et halvt år senere fulgte med Vidkun Quisling under hans besøk hos der Führer i Rikskanselliet i Berlin.

Quislings ble mottatt av et æreskompani fra Waffen-SS ved sin ankomst ved Stettiner jernbanestasjon i Berlin den 12 februar 1942.

Berlin 12. februar 1942: Et æreskompani fra Waffen-SS står oppstilt ved den
norske førerens ankomst ved Stettiner jernbanestasjon.

Ute i gården står et æreskompani og offiserene salutterer med sabelen idet vognen til vår Fører passerer fronten. Rikskanselliets sjef, Reichsminister dr. Lammers, tar imot den norske statsfører og hans følge ute på trappen.

Reichsminister_ dr._Lammers_mmottar_quisling

fremtiden_er_dinRikskanselliet er holdt i en enkel men kraftig stil. Vi kommer gjennom den kjente mosaikksalen og den lange gangen som fører fram til der Führers arbeidsværelse. For første gang skal jeg stå ansikt til ansikt med skaperen av det nye Europa. Jeg er spent idet vi lukkes inn i arbeidsværelset. Der Führer kommer oss imøte. Han smiler og han ser godt ut til tross for de store oppgaver som hviler på ham nettopp i disse dager. Håndtrykket er varmt og personlig, her er det ikke en statsmann som kald og fremmed hilser på representanter for et lite folk.

quisling_hitler

Den trofaste kampfelle Dr. Todt

Den trofaste kampfelle
Dr. Todt

Der Führer taler overbevisende, rolig og sikkert legger han fram tingene slik at en har følelsen av at det kan ikke være annerledes, og enhver tanke på tvil faller bort av seg selv. Han omtaler sin trofaste kampfelle dr. Todt, som ble rykket ut av dette liv på en så plutselig måte. Vi hører på stemmen til der Führer smerten ved tapet av en gammel og trofast kjemper.

Senere, under frokosten, fortsetter samtalen. Der Führer taler til oss som til menn han setter høyt – vi føler oss ikke som et hærtatt folk, men som der Führers rasefeller og kampfeller. Han underholder seg meget med vår Fører Vidkun Quisling, og hører på hva han har å si. Han er lydhør, og enhver form for selvopptatthet er ham fremmed.

quisling-på-hitler-besøk

«Sie haben sich gut bewehrt»

Det er tydelig å merke at nettopp kampene på Østfronten ligger ham sterkt på hjertet, og at han er fast bestemt på å føre sin hær fram til seier.

Der Führer oppholder seg meget ved sine forbundsfellers store innsats, og han uttaler seg rosende om de norske guttene. «Sie haben sich gut bewehrt,» sier han.

De norske guttene nyter høy anseelse for sin innsats i vår felles sak.

De norske guttene nyter høy anseelse for sin frontinnsats av Der Führer.

Mine tanker går igjen ut til Østfronten, til den unge norske soldat jeg traff da han var på veien fram. Han var blant dem som i februar 1941 dro til Waffen SS for å få sin utdannelse der.

Det var med spente følelser vi reiste til Tyskland, vi visste jo ikke hvordan tyskerne ville ta imot oss, som de nettopp hadde vært i krig med.

Under det offisielle statsbesøket ble vår fører mottatt med stor oppmerksomhet
både av den tyske presse (til venstre) så vel som den italienske.

Mottakelsen ble som vi hadde ventet og håpet; vi ble mottatt med forståelse og velvilje. Tyskerne viste å verdsette det at vi kom for å kjempe sammen med dem.

    Det norske Frontkjemperkontoret i Berlin er et populært sted for gutta å ta turen innom når de passerer verdensbyen til eller fra fronten.

Det norske Frontkjemperkontoret i Berlin er et populært sted å ta turen
innom for gutta når de passerer verdensbyen til og fra fronten.

Austerled_GardarikeDen 22. juni begynte felttoget mot øst og dermed vår aktive krigsdeltakelse. Etter få dagers kamp var det tydelig å merke at den forståelse og velvilje vi var blitt møtt med ved vår ankomst til Tyskland var gått over til respekt og beundring. Hvis en tysker noen gang hadde tvilt på nordmennenes soldategenskaper, gjorde han det i hvert fall ikke etter å ha sett våre gutter i aktiv kamp.

SS-Rottenführer Hans A. Oppen, fra Lunner i Oppland.

SS-Rottenführer Hans A. Oppen, fra Lunner i Oppland. Falt den 5. juli 1941 i Tarnapol, Ukrania.

I disse harde kamper besto det germanske kameratskap sin ildprøve. Et eksempel på det er den gangen den norske frivillige, Oppen, i kampens hete ser sin tyske lagfører falle om, hardt såret. Uten tanke på personlig sikkerhet styrter Oppen fram for å hjelpe. Forbindingen ble lagt på, men så blir han truffet av en fiendtlig kule, og denne tapre nordmann fant heltedøden.

kameratskap_finn_wigforssUte på slagmarken deler de germanske brødre godt og ondt, det viser de daglig, ikke med tomme fraser, men i handling.

Båndet er knyttet med de germanske folk, – frontsoldaten fra forrige verdenskrig, Adolf Hitler, har knyttet det.

***

hird-og-unghird

Helt til venstre ser vi vår egen stabsjef, Thorvald Thronsen, under en treningsøkt sammen med andre rekrutter. Thronsen var en av de første offiserer i Den norske legion.

Helt til venstre ser vi vår egen stabsjef, Thorvald Thronsen, under en treningsøkt sammen med
de andre rekruttene. Thronsen var en av de første offiserene våre i Den norske legion.

Bislett Games* ♥ *

Dette innlegget ble publisert i reisebrev. Bokmerk permalenken.