JOHN S. VOLLE, rektor, Nordstrand høyere Skole, Nordstrand, pr. Oslo.

John_Sigvald_Volle-1944 Norges_Lærersamband-1942Sammen med tyve andre skolefolk av forskjellig rang og skoleart hadde jeg den glede i april og mai 1941 å være Det tyske Rikes gjest i tre uker. Ferden fikk til Berlin, Breslau, Wien, Salzburg, München, Stuttgart, Nürnberg, Bayreuth og over Berlin tilbake til Oslo, i alt en reise på fem tusen kilometer. Overalt ble vi mottatt av de høyeste myndigheter og bevertet på den mest strålende måte. Vår fortreffelige reiseleder var Schulrat Pudelko.

lekselesing

Skoleløftet i Europas første moderne velferdsstat er uten sidestykke.

I Berlin besøkte vi bl.a. Herder-Schule i Charlottenburg. Der hadde vi anledning til å overbevise oss om hvor høyt morsmålsundervisningen står i det tyske gymnasium. Heinrich von Kleists drama «Prinz von Homburg», fra Den store kurfyrstes tid, gir et utmerket grunnlag for drøfting av historiske, litterære og etiske spørsmål. Lektoren behersket stoffet og førte sin samtale med klassen uten bok. De tyske lektorer er kunnskapsrike, høyt dannede mennesker som driver sin undervisning med kraft og effektivitet. At den gamle kultur og dannelse er smeltet sammen med nasjonalsosialismen, er en selvfølge.

Hitler Jugend -Tysklands framtid

Hitler Jugend;
– Tysklands framtid

Vi besøkte også Napola, den nasjonalpolitiske førerskole i Spandau ved Berlin, der omlag fire hundre gutter i alderen ti til atten år får sin fysiske og intellektuelle opplæring i nasjonalsosialismens ånd. Det er utvalgt ungdom, tatt fra alle kanter av landet og fra alle samfunnsklasser uten hensyn til økonomisk stilling. Inspektører reiser rundt og forhører seg hos skolelederne om de kjenner fremmelige gutter som er verd at staten koster på dem denne utdanning. Utvalget fortsetter opp gjennom klassene alt etter karakteregenskaper og dyktighet. På den måten får man en elite av føreraspiranter, som hver settes på sin rette plass i samfunnet. Systemet er helt forskjellig fra det engelske, der det ved «public schools» som Eton, Harrow og Rugby går etter byrd og penger, mindre etter dyktighet.

Ved føreskolen i «Napola» får alle begavede barn i Tyskland mulighet til å bli tatt opp. Dette står i sterk motsetning til de plutokratiske "elite-kostkolene" i Storbritannia hvor begavede barn fra "feil klasse" automatisk er ekskludert fra å kunne bidra med sine evner i sin nasjons interesse.

Ved føreskolen i «Napola» får alle begavede barn i Tyskland mulighet til å bli tatt opp. Dette står i sterk motsetning til de plutokratiske «elite-kostkolene» i Storbritannia hvor begavede barn fra «feil klasse» automatisk er ekskludert fra å kunne bidra med sine evner i sin nasjons interesse.

Gemeinnutz_vor_EigennutzDet nasjonalsosialistiske system er helt genialt i all sin enkelhet. «Gemeinnutz geht vor Eigennutz» er grunnsetningen. Det høyeste er folket. «Jeg selv er intet, mitt folk er alt». For folkets storhet er alle villige til å ofre alt, om så kreves. Evner og krefter settes inn for å hjelpe Føreren i hans store arbeid for oppbyggingen av den nasjonalsosialistiske stat, det nye Europa, Stor-Germania. – Vi ble vist rundt på anstalten, hørte på en meget interessant engelsktime med samtale på engelsk om Hitlers siste tale, og fikk se en helt strålende oppvisning i gymnastikk. Etterpå kom guttene bukkende bort til oss og førte oss til bords i en stor sal, der en utmerket middag var dekket. Jeg hadde min fulle hyre med å følge mine unge venner i konversasjonen, så våkne og interesserte var de. Norge var kjært og kjent for dem, og de gledet seg til samarbeidet med oss nordgermanere. Tvil om Tysklands seier i denne kamp mot jødedom og plutokrati fantes ikke i deres sjel. «Man darf daran gar nicht zweifeln,» sa en av dem. – Det er planlagt hundre slike skoler for Riket. Staten bygges opp etter førerprinsippet. Den trenger store og små førere, og guttene fra Napola vil sikkert fylle sin plass i Stor-Germania.

Ingen Jitterbug-swing her takk!

Ingen Jitterbug-swing her takk!

Vi var en kveld innbudt til Bier-Abend i Haus des NS Lehrerbundes i Berlin. Der har de innredet en heim, som vi ikke har maken til her i landet. Der er kontorer, utstillingsrom, selskapsrom og noen værelser der de kan ta imot gjester. Alt er praktisk og stilfullt. Hauptsturmführer Hansen, en slesvikholsteiner, var vår fortreffelige vert, og vi hygget oss med våre prektige kolleger til langt på kveld. I en liten tale jeg holdt, sa jeg bl.a. at heimen viste hva en kan drive det til ved samhold og samfunnsånd. Heime i Norge har vi fire lærersamskipnader, men ikke et hus for lærerstanden, som kunne være et synlig uttrykk for at vi tross alt er en makt i samfunnet. –

AK-Breslau-Hermann-Goering-Sportfeld-SchlesierkampfbahnI Breslau ble vi mottatt av overborgermester, Dr. Fridrich, en gammel Norgesvenn. Etter en omvisning i byen og på Hermann Gøring Sportfeld besøkte vi byens eldste gymnasium, der Ministerialrat Huhnhäuser i sin tid var rektor. Skolen har bl.a. et robasseng, som jeg ikke har sett maken til. Meget interessant var også et besøk hos rektor (overlærer) Stütze ved Sadowa-Schule. I en biologitime behandlet han arvelovene for åttendeklassingene og kom inn på de forferdelige følger inngifte gar, f.eks. døvstumhet og blødersyke, hvor nødvendig det er å holde rasen ren. Det var på en gang naturfag, samfunnsbiologi og religion. Stemningsfull var også en morsmålstime hos Frl. Simon på samme skole, der morsdagen 1941 ble behandlet. Det skiftet med samtale, sang og deklamasjon. Elevene hadde håndskrevet og tegnet et hefte om morsdagen, som de overrakte hver enkelt av reisedeltagerne. De prektige unge germanerinner vil nok bli gode kvinner og mødre i det nye Tyskland.

undervisning_i_arvelære

Nasjonalsosialistene har fullstendig rett; de ferdigheter som ungdommen tilegner seg utenfor klasserommet er vel så viktige som det som blir pugget ved skolebenken.

Det samme gode inntrykk fikk vi av skolene i Wien, som lenge har vært kjent også her i landet. Men det nye styre i Ostmark har kvittet seg med mye av den falske og samfunnsnedbrytende psykoanalyse som jødene hadde funnet på. «Intelligensmålinger i points har vi ikke bruk for,» sa en skoleautoritet til oss. «Dem overlater vi gjerne til jødene. Godt skolemesterskjønn greier seg lenge.» Her heime har vi dessverre vært troskyldige nok til å sluke rå den styggedom som friskere folk har forkastet som skadelig og usunt for et samfunn som vil leve.

De østerrikske Hauptschulen, en slags realskole for elever fra omlag ti til fjorten eller seksten år, er nå blitt innført i hele riket. Den skaffer i høvelig alder den almendannelse som trenges for ungdom, som skal gå inn i handel og næringsliv, for samfunnets underoffiserer.

Balkans_syv_blaner_Jonas_LieStrålende var mottakelsen på rådhuset hos borgermester Jung, en ung, dannet og veltalende nasjonalsosialist, og utflukten til omegnen og selskapsaftenen sammen med våre kolleger. Det var vår i luften, og soldatene kom nettopp tilbake fra felttoget på Balkan, friske og solbrente som fra en påsketur.

En wiener-kollega sa til oss: «Det er en skam å kalle vårt system diktatur, når faktisk 98 prosent er enige i det. Vi ledes av verdens største og beste Fører, en mann som vil hele folkets vel.»

Denne gledesscenen fra Gras I Østerrike da Hitler rykket inn og frigjorde befolkningen.

Denne spontane gledesscenen utspilte seg i Gras i Ostmark (Østerrike) idet
Hitlers tropper rykket inn og frigjorde folket fra finans-plutokratene.

nazi-musikkI Salzburg ble vi mottatt av skoleinspektør Gelich og Verkehrsverein, som tok oss med på en rundreise i Salzkammergut. I Ebenau besøkte vi en moderne stor bygdeskole. Elevene tok mot oss med talekor: Wir grüssen unsere Gäste. Der som ellers i Tyskland nå under krigen er klassene store, ofte femti elever i klassen, alle våkne og vel disiplinerte. En minnetavle i nærheten fortalte at femti av byens sønner var falt i forrige krig. Men livet lever videre, og skolestuen var full av lyse, blåøyde germanere, enda det er nede i Alpene. Da vi reiste gjennom Talgau, kom vi forbi et lite skolehus, der det enda ble holdt samlet skole. Ved musikkhøyskolen Mozarteum i Salzburg får den mest musikkbegavede ungdom den høyeste utdanning Riket kan gi. Der blir også folkemusikken samlet, og bygdespillemenn bli skolert etter den plan Reichserziehungsminister Rust har satt opp for det tyske folks oppseding i musikk.

En lærerassistent ved et opplæringsenter i Nürtingen.

En ny lærerassistent trenes opp ved et opplæringsenter i Nürtingen.

Hva de kan drive det til, fikk vi et levende inntrykk av i München ved Wilhelm-Gymnasium, der sang- og musikktimen var en hel konsert. Lærerne i disse fag er ikke som hos oss timelærere med ringere lønn og rang, men professorer eller lektorer. Som jeg sa i en liten takketale etter konserten, var mange av sangene deres en vidunderlig syntese av folkemusikk og kirkemusikk eller klassisk musikk. At også språkundervisningen står på høyden, fikk vi høre i en fransktime, så lærerik, åndfull og underholdende var den.

Jugen_zu_unsStuttgart, hovedstaden i Württemberg, «Tysklands hage», har utviklet sitt skolestell til en fullkommenhet som det vel ikke finnes maken til. Folkeskoler, fag- og forskoler, handelsskoler, realskoler og gymnasier for gutter og piker, med husstell ved siden av fransk og engelsk, alt er like fortrinnlig. Alt er bygd harmonisk inn i samfunnet og tjener det. Det er ikke mammas eller pappas forfengelighet som driver elevene, men en sterk vilje til å komme på den rette hyllen, arbeide og gjøre rett og skjell for seg. Og Stadtrat Cuhorst leder det hele med fast og vennlig hånd. Vi besøkte en handelsskole med atten hundre elever. Et gymnasium for unge piker ligger høyt og fritt i en deilig hage. Folkeskolen i Weil-im-Dorf er oppkalt etter Hans Schemm, grunnleggeren av NS Lehrerbund. Den ligger høyt og fritt med sol og luft. Skoleveien er kanskje litt lang. Men det anser man heller for å være en fordel. Ja, Stuttgart er en perle, også fordi en der finner en harmonisk sammensmeltning av gammel bonde- og bykultur med moderne teknikk, handel og industri. «Når denne krigen er forbi, skal vi ikke som etter forrige krig reise krigsminnesmerker, men kulturminnesmerker og institusjoner,» sa Dr. Cuhorst.

Fritz Wächtler, president i NS Lehrerbund og Gauleiter i Bayern-Ostmark.

Fritz Wächtler, president i NS Lehrerbund og regionsleder (Gauleiter) i Bayern-Ostmark.

Bayreuth, Wagnerbyen, er sentrum for NS Lehrerbund med sine 360 000 medlemmer av alle skolearter fra Kindergarten til universitet. 98½ prosent av alle tyske oppdragere er medlemmer. Samskipnaden har makt og innflytelse i alle spørsmål vedrørende skolen og lærerstanden. Den har en stab på 2500 funksjonærer, som bor i vakre villaer. Fritz Wächtler, president i NS Lehrerbund og Gauleiter i Bayern-Ostmark, hersker som en konge over nesten 2 millioner mennesker.

«Denkmal der Deutschen Mutter»

«Denkmal der Deutschen Mutter»

Ved mottakelsen ble vi ført inn i minnehallen i Haus der deutschen Erziehung, et praktfullt byggverk i den nye tyske stil. For den ene enden av salen står en stor statue i hvit marmor av den germanske mor med sine barn. For den andre enden et herlig orgel, som det ble spilt på under høytideligheten. Foran statuen var oppstilt seksti skolebarn fra Hamburg, som hilste oss med sang, deklamasjon og talekor. Og Fritz Wächtler talte for samarbeidet mellom de germanske folk, om våre plikter like overfor framtiden, som er den oppvoksende slekt.– Det har lykkes Hitler å sveise sammen det tyske folk til et stort samfunn av brødre og søstre, å samle alle krefter til vern om de germanske kulturverdier. Og han håpet at dette germanske fellesskap og denne broderskapens ånd også måtte gripe og omfatte de nordiske land, ikke minst Norge, som Tyskland føler så stor velvilje for. – Sjefinspektør Jørgen Bakke ga i sin svarstale uttrykk for den følelse av felles skjebne som knytter mange nordmenn til det nye Tyskland, at Tysklands seier er vår seier, at vi gleder oss til samarbeidet med vårt store broderfolk i syd. – Etter festligheten var Fritz Wächtler vår utmerkede cicerone gjennom administrasjonskontorene. Han satte oss inn i de mange grener av lærersambandet, det glimrende samarbeid mellom de forskjellige landsdeler, hjelpeorganisasjonene, det store apparat som arbeider for å skaffe barn og ungdom den beste lesning, holde giftstoffet borte, gjøre dem til naturlige, glade og lykkelige, de best mulig medlemmer av heim og samfunn. Fellesskapets ånd har gjort det tyske folk stort og sterkt. Tyskland er som en kjempe-eik ladet med saft og kraft fra rot til topp. – Ungdomsleder Dr. Karl Frank sa til meg ved kameratskapsfesten den kvelden: «Vi lever i en stor tid, i en revolusjon så veldig at vi neppe fatter det. En nasjonalsosialistisk lærer (han er Studienrat) kjenner ingen fritid. Om formiddagen er det skolen, om ettermiddagen arbeidet, partiet og ungdomsorganisasjonene. Det er et hardt arbeid, men det gir rik lønn. At en i disse tider utfører gratis arbeid for syke eller innkommanderte kolleger, er en æressak. Det er bare synd at en ikke er ung lenger.» (Han er 57 år.) – Fritz Wächtler sa bl.a.: «Vi eldre (han er i femtiårene) gjør ofte tingene på den gamle måten, vi er ikke helt gjennomsyret av den nye ånd og ideologi. Men de unge vil handle helt i fellesskapets ånd. Da først kommer alle krefter og evner som er lagt ned i vårt folk, til sin fulle utfoldelse. Da først vil Europa gjennom Tyskland kunne forsvare seg mot de onde makter som i dag vil tyne det.» – NS Lehrerbund har sin prektige eiendom like ved Bayreuth, lystslottet Fantaisie fra markgrevenes tid. Slottet som ligger i en herlig park, er innredet som heim for lærersambandet. Der møtes man til fest og stevne, der holdes kurser for de beste lærerne, er fra hver gau, gratis kurser med fritt opphold under de beste lærere. – Det er vårt mål å få noe slikt for norske lærere også. – I Bayreuth er den ånd og kraft som i dag driver tysk oppdragelse, konsentrert, og det var festlig og stimulerende å komme sammen med de drivende krefter i den kjempesamskipnad som heter NS Lehrerbund. – Besøket i Wagners heim og kransenedleggingen på hans gravsted i hagen var høytidsstunder, som vi sent vil glemme.

ReichserziehungsministerDr. Bernhard Rust.

Reichserziehungsminister
og Norgesvenn Dr. Bernhard Rust.

Ferdens høydepunkt og siste store møte i Tyskland var mottakelsen hos Reichserziehungsminister Rust i Unterrichtsministerium på Unter den Linden i Berlin. Denne strålende mann underholdt seg med oss i tre timer. Ministeren og hans nærmeste medarbeidere gjorde sitt ytterste for å gjøre stunden hyggelig for oss og å understreke betydningen av et stor-germansk samarbeid i nasjonalsosialismens ånd. Minister Rust, som senere har vært i Oslo for å knytte båndene mellom Norge og Tyskland enda fastere, har utført et strålende arbeid for den tyske ungdoms oppseding. Han interesserer seg levende for sang og musikk, og det var på hans initiativ at Musisches Gymnasium ble grunnlagt i Frankfurt am Main, der musikk og sang er hovedfag.

Musikk er et viktig satsningsområde i det nye Tyskland. Det burde jo være en selvfølge at all ungdom skal ha rett til å utvikle sitt talent uavhengig av "klassebakgunn" i et hvert civilisert samfunn, men som vanlig går nasjonalsosialistene foran og viser vei også på dette området.

Musikk er et viktig satsningsområde i det nye Tyskland. Det burde jo være en selvfølge at all ungdom skal ha rett til å utvikle sitt talent uavhengig av «klassebakgunn» i et hvert samfunn som kaller seg «civilisert», men som vanlig går nasjonalsosialistene foran og viser vei også på dette området.

Vi hadde på turen fått et levende inntrykk av hvor sterk interessen for kunsten er i Tyskland, selv midt under krigen. Overalt var teatrene og operaen overfylte, og alle billetter revet bort lang tid i forveien. Vi så dramaet «Hannibal» på Schnitler-Theater i Berlin, «Barberen i Sevilla» i Breslau, Puccinis «Turandot» og «Flaggermusen» i Wien, «Schauspieler» i Salzburg og «Carmen» i München. I Stuttgart beklaget Stadtrat Cuhorst at det ikke kunne skaffes teaterbilletter på kort varsel, da alt var utsolgt tre uker på forhånd.

Når jeg skal samle mine inntrykk og komme til en konklusjon, må det bli: Vi har i det nye Tyskland en kulturmakt av aller største verdi også for vårt land. Tyskland er vårt største og beste vern mot de makter og krefter som de siste årene har herjet Europas land. Jeg har sett klassekampen og jødedommens herjinger i det rike og vakre Frankrike og i England, hvorledes nettopp de beste menn i disse land har vært svinebundet av de onde makter. Jeg har sett nasjonalsosialismens enestående evne til å skape en ny slekt og reise et folk fra fornedrelse og moralsk forsumpning. Enkelte ganger har det kanskje gått så hardt for seg at folk med gamle liberalistiske idealer har rystet på hodet. Men tiden er ikke inne for dagdrømmeri. Nå er det krigens harde realiteter som taler. Og at Tyskland bør og vil gå seirende ut av denne veldige kamp mot de onde makter, tviler jeg ikke på. At Norge kan prise seg lykkelig for å være kommet inn i det stor-germanske fellesskap, føler jeg meg overbevist om, og jeg er glad for å kunne ofre noen av mine manndomsår i arbeidet for den store sak.

deutscheschule

***

«Det har lykkes Hitler å sveise sammen det tyske folk til et stort samfunn av brødre
og søstre, å samle alle krefter til vern om de germanske kulturverdier.»
John S. Volle, rektor, Nordstrand høyere Skole.

Adolf Hitler mit kleinem Mädchen, Fotopostkarte (1933)

Mens man venter på å bli gammel nok til å få være med i Tyske pikers forbund er det ganske gøy å bli tatt bilde av sammen med Den tyske fører. – Smil og si «Heil Hitler» til kamera!

* ♥ *

Reklamer
Dette innlegget ble publisert i reisebrev. Bokmerk permalenken.