FRU OLGA BJONER, landsleder NS-Kvinneorganisasjon, Oslo.

OLGA BJONER

Det som nå foregår, ikke bare i Europa, men i hele verden er så stort, ja så gigantisk, at det nesten ikke er til å fatte. Man taler titt og ofte om den nye verdensanskuelse uten egentlig å forstå dens grunnleggende ideer, uten å fatte hvilken revolusjonerende omskapning den innebærer. Omskapningen tar ikke bare sikte på de ytre former, men i langt høyere grad betyr den en omstilling av menneskenes tenkning, måten å se og å løse problemene på.

1932: «Frauen! Rettet die deutsche Familie - wählt Adolf Hitler!»

Valgkampen 1932: «Frauen! Rettet die deutsche Familie – wählt Adolf Hitler!»

Ennå står man bare ved begynnelsen, ved det første skritt på veien framover, og målet lyser langt borte. Men det tegner seg så klart og tydelig at det nesten blender og forvirrer. Derfor forstår mange mennesker lite av det hele. Og slik som det ofte er tilfelle med det man ikke kan begripe uten særlig tankeanstrengelser, man skyver det fra seg og stiller seg endog fiendtlig overfor det. Slik er det iallfall med mange her i landet.

Ludwig Hohlwein_jungbauer_im_kornfeld_1935Når den nye verdensanskuelse får festet rot blant menneskene, vil den bringe lykke, ikke bare til de enkelte som tidligere, men til hele den store menneskehet. Og framfor alt vil den gi fred på jorden, århundrers fred.

Verdensanskuelsen og dens utvikling beherskes i dag av Tyskland. Dens ideer har grepet folket og gjennomsyret det. Tyskerne vet at de kjemper for en lykkelig framtid for menneskene, derfor tar de villige og glade på seg byrdene, de vet at målet er så stort at det lønner seg å ta en tids motgang og vanskeligheter for å nå fram til det.

De tyske søstre og deres unge hjelpere fra Hilfdienst er helt klart de nye heltene på heimefronten som aldri har stått sterkere. «Du bist front», tyske søster!

De tyske søstre og deres unge hjelpere fra Hilfdienst er helt klart de nye heltene på heimefronten som aldri har stått sterkere. «Du bist front», tyske søster!

Freie SchwesternschaftPå bakgrunn av dette må man se Tyskland i dag for å kunne forstå. Når livet arter seg nesten som i fredstid, kan man lett komme på den tanke at det er likegyldighet og sløvhet som ligger til grunn. Den villfarelse blir man forresten fort revet ut av når man kommer i snakk med menneskene. De stråler opp når de taler om kampen mot bolsjevismen og kampen for å fri menneskeheten ut av den slavetilværelse den har ført under jødenes og storkapitalismens trykk. Og de vet at skal det lykkes Tyskland å vinne fram, må det ikke finnes en eneste sviktning på «hjemmefronten».

De norske kvinnene fikk rn utmerket mottagelse under Internationales frauentreffen som ble holdt i Berlin fra den 7 til den 11 oktober 1941.

De norske lederne – for NSK, fru Bjoner, og for kvinnehirden, Johanne M. Martin – fikk en strålende mottagelse av sine kolleger under Internationales frauentreffen som ble avholdt i Berlin fra den 7. til 11. oktober 1941. – Våre kvinners fremtidsutsikter har aldri vært lysere!

Den_nye_kvinnetypeJeg oppholdt meg nylig tre uker i Tyskland, delvis i Berlin, delvis i Øst-Preussen. Det man vesentlig merker krigen på er mørklegningen og en del vareknapphet. Fabrikkene er jo sterkt opptatt med krigsindustrien. Men ingen klager. Jeg opplevde ikke en eneste flyalarm. Trikker, tog og busser går fullastet, restauranter og teatre er alltid fylt. Maten er naturligvis litt knapp på enkelte områder, men ingen sulter eller lider nød. Og menneskene ser velnærede og tilfredse ut. Når det for tiden er knapt med røkesaker og spirituosa, vet man at det skyldes at disse ting går til fronten, og intet er for godt for soldatene, som har den tyngste strid. Når vi her heime hører om den tyske hærs fantastiske prestasjoner på alle fronter, vil vi lett tenke at nå må alle noenlunde brukbare menn være kalt under fanene, og bare de gamle eller rent unge er tilbake. Denne oppfatning revideres fort når man ser at landet fremdeles vrimler av sivilister, menn i den beste alder. Så hvis noen går og venter på at Tyskland skal bli svekket ved at det ikke har flere menn å sette inn i kampen, får man nok vente lenge. Det vil ta en ufattelig lang tid før de siste reservister blir kalt inn.

Ved høstmessen i Königsberg 1941 ble den norske avdeling åpnet av minister Lunde.

Ved høstmessen i Königsberg 1941 ble den norske avdeling åpnet av minister Lunde.

deutsche_ostmesseEn av de ting som undrer meg var at man i Øst-Preussen hadde greid å få til en landbruksutstilling så fyldig og vel gjennomført som skulle det vært i fredstid. Og det i en tid da det nødvendigvis være vareknapphet på en del områder. Forresten var messen i Königsberg denne gang så sterkt besøkt som jeg aldri har sett det før.

Hvem har sagt at kvinner ikke kan sveise?

Den tyske kvinnens innsats på heimefronten er idag helt avgjørende for Europas frihet eller undergang, og hun er selvsagt fullt ut klar over denne kjensgjerning.

De tyske kvinners innsats i den gigantiske kamp springer en i øynene med en gang. De tar sin tørn der hvor det er bruk for dem, tøyer dagen litt lenger for å kunne tjene fedrelandet. Og når denne tids historie en gang skal skrives, vil de tyske menn måtte dele æren for å ha vunnet fram i kampen for den nye verdensanskuelse med kvinnene. Uten de millioner flittige og tjenende kvinnehender ville seiren aldri blitt Tysklands. Uten deres urokkelige tro på ideen, uten deres flammende kjærlighet til land og folk ville det ikke kunne skje.

Skulder ved skulder, uten sviktning på noen front, forenet i ubøyelig tro og vilje – det er Tyskland i dag.olga-bjoner_signatur

En tysk trebarnsmor i 1939 før Englands krigsforbrytelse mot Europa og det europeiske folk.

«Når den nye verdensanskuelse får festet rot blant menneskene, vil den bringe lykke, ikke bare til de enkelte som tidligere, men til hele den store menneskehet. Og framfor alt vil den gi fred på jorden, århundrers fred.»
Fru Olga Bjoner.

* ♥ *

Reklamer
Dette innlegget ble publisert i reisebrev. Bokmerk permalenken.